Hilda Feenstra Over mij 1000x666

Spreker over duurzaamheid

 

Ik spreek over de mogelijkheden en kansen voor een samenleving en een economie binnen de planetaire grenzen.

Waarom duurzaamheid?

Duurzaamheid is belangrijk om twee redenen, en dat zijn twee kanten van dezelfde medaille. Ten eerste omdat we écht niet door kunnen gaan met ‘business as usual’, want we zitten echt aan de grenzen van de draagkracht van de aarde. Ten tweede omdat het alternatief op lange termijn veel aantrekkelijker is. Ook voor de business!

Dat is soms nog moeilijk voor te stellen, omdat we ons nu bevinden in een periode van transitie, de overgang van wat niet meer werkt naar wat nog niet werkt. En die periode is heel spannend. Want je moet op een gegeven moment loslaten hoe je het altijd deed zonder dat je al garanties hebt over wat er voor terugkomt. Visie en leiderschap zijn belangrijk om ons door dat grote ondertussen te loodsen naar een gezonde, veilige en rechtvaardige toekomst. Maar die transitieperiode is ook heel interessant. Het is een tijd waarin je het verschil kan maken, een tijd van innovatie.

Dit overkoepelende thema van transitie en leiderschap komt in al mijn lezingen aan de orde.

Play Video

Wat klanten zeggen...

Hilda kon het verhaal van duurzaamheid en de link hiervan met het klimaat erg goed overbrengen. Ze heeft een aangename rustige, duidelijke manier van vertellen. Een verhaal waar haar hart in ligt en dat je tot nadenken zet over wat je zelf kunt doen om duurzame stappen te nemen. Voor iedereen die echt geïnspireerd wilt worden over dit thema is Hilda een echte aanrader om te boeken!

RVO
(Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Een workshop met een inspirerend verhaal dat bij iedereen wat losmaakte

Ik kwam bij Hilda terecht toen ik op zoek was naar een gastspreker die bij onze bijeenkomst iets kon vertellen over sustainability en hoe dit als organisatie aan te pakken. De samenwerking met Hilda was erg prettig en ze heeft  wensen en intenties van onze kant prachtig in de workshop verwerkt. De workshop heeft veel losgemaakt bij het gezelschap. Ik zou Hilda Feenstra zeer aanbevelen als spreker en workshopleider.

Marleen Bomhof
ROTO Groep

Thema's

Duurzaam zijn moet je durven

Deze lezing is gebaseerd op mijn gelijknamige boek. Net als het boek maakt de lezing het complexe onderwerp duurzaamheid eenvoudig begrijpelijk en praktisch toepasbaar, zonder te over simplificeren. Het publiek gaat de structuur en samenhang zien van alle duurzaamheidsthema’s en -termen die je tegenwoordig om de oren vliegen. Het geeft kennis, inspiratie en handelingsperspectief om thuis, in de samenleving en op je werk stappen te zetten op weg naar een bloeiende toekomst binnen de draagkracht van de aarde… als je durft. Het vraagt om een stevige dosis persoonlijk leiderschap, want de conclusie is: If it is to be, it is up to me.

Duurzaam Assetmanagement

Duurzaamheid en Assetmanagement, twee termen waarvan steeds meer organisaties inzien dat ze er “meer mee moeten”. Organisaties die met beide aan de slag willen, kunnen een dubbelslag slaan. Want assets kunnen een significante bijdrage leveren aan het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen. En andersom. Duurzaam Assetmanagement heeft dezelfde voordelen als “gewoon” assetmanagement, zoals risicobeheersing, kostenbesparing en prestatieverbetering. Maar kijkt daarnaast ook naar de duurzaamheidsprestaties van de assets en de duurzaamheidsdoelstellingen van de organisatie. In deze lezing laat ik zien hoe je Duurzaam Assetmanagement kunt invoeren in zes eenvoudige stappen die leiden tot verbeteringen, optimalisaties en innovaties.

Circulaire economie

De term circulariteit word vaak gebruikt als synoniem voor duurzaamheid, maar er is een wezenlijk verschil: duurzaamheid is een doel, namelijk het voortbestaan van het systeem Aarde zodat wij hier gezond, veilig en rechtvaardig kunnen leven. Circulariteit is een belangrijke strategie om dit te bereiken. Veel negatieve impact komt voort uit ons huidige economische systeem van “take-make-waste”. Toenemende grondstoffenschaarste, vervuiling en afbraak van het natuurlijk systeem vragen om een nieuw soort economie, met gesloten kringlopen.
Dit biedt enorme kansen voor nieuwe verdienmodellen. Bovendien blijkt dat een circulaire economie kan bijdragen aan tot wel 45% minder CO2-uitstoot.
Deze lezing maakt duidelijk waarom een circulaire economie noodzakelijk, onvermijdelijk maar vooral ook zeer wenselijk is. Voor de toekomst van ons allen op deze planeet maar zeker ook je business… het heet niet voor niks circulaire economie!

Donuteconomie

De donut is een radicaal nieuw economisch model, dat de draagkracht van de aarde en het welzijn van mensen als uitgangspunt neemt. Waar nu de uitputting van de aarde en de uitbuiting van mensen in het economische denken worden weggezet als ‘externaliteiten’, keert de donut dit beeld om en vormen mens en natuur het hart van het systeem. Het donutmodel is ontwikkeld door de Britse econoom Kate Raworth. In deze lezing neem ik je mee in het denkkader van de donut. Met toestemming van Raworth zelf, dus gegarandeerd Donut-proof!

Heb jij nog vragen?

Die beantwoord ik graag. Een aantal antwoorden vind je al
op de pagina Veelgestelde vragen (FAQ)

Trees for all

Trees for All

Voor elke lezing plant ik een boom via Trees for All.

Zo bouwen we samen aan het herstellen van bos in Nederland en elders. Dit staat symbool voor toekomstgerichte actie met de positieve impact.

Trees for all logo

Hilda was gastspreker op de duurzaamheidsmiddag Rijkswaterstaat Midden-Nederland. Ze heeft op een duidelijke en inspirerende manier aangegeven waarom duurzaamheid zo belangrijk is en nodigde de mensen van Rijkswaterstaat uit met lef de kansen te creëren te grijpen. In de aanloop naar deze dag dacht Hilda mee over hoe haar bijdrage in het doel van de duurzaamheidsmiddag paste. Daardoor fungeerde haar verhaal als kapstok, waaraan we de andere elementen van ons evenement konden ophangen. Ze wist de link tussen haar verhaal en de werkzaamheden (in het bijzonder het assetmanagement) van Rijkswaterstaat goed te leggen, waardoor het publiek merkbaar geïnteresseerd en geïnspireerd werd. Door Hilda’s fijne manier van spreken weet ze mensen te raken en tot nadenken te zetten. Haar verhaal is helder, inspirerend en motiverend. Kortom: een aanrader om te boeken!

Duurzaamheidsteam Rijkswaterstaat Midden-Nederland

Hilda heeft een inspirerende voordracht geven voor 6 gemeenteraden over het thema \'transitie naar een circulaire economie bij huishoudelijk afvalbeheer\'. Dat was onze vraag. In verband met corona moest alles digitaal plaatsvinden. Hilda Feenstra ging deze uitdaging vol enthousiasme aan. Ze wist dit abstracte thema begrijpelijk neer te zetten en een goede vertaalslag naar de praktijk te maken. Je kunt aan alles merken dat Hilda een ervaren spreker en organisator is. Ze dacht kritisch en constructief mee met de voorbereiding en zette een goede presentatie neer.

Afvalinzameling Land van Cuijk en Boekel

Deze organisaties gingen je voor: